عوامل رتبه بندی SEO و ارتباط آن

آژانس تبلیغاتی جذابیت : وقتی یک متریک با رتبه بندی گوگل مرتبط است به چه معنی است؟ در یک صنعت که در آن دانستن چگونگی رتبه بندی در گوگل در بهترین حالت مبهم است، بررسی عوامل رتبه بندی SEO می تواند فوق العاده جذاب باشد. اما در باور هر گونه ارتباطی که می خوانید ، و در دانش و عقل نگاه کردن به آن با دید انتقادی خطر وجود دارد. ما در این مقاله اسطوره ها و واقعیت های ارتباط را پوشش می دهیم، سپس چند راه هوشمند برای استفاده و درک اطلاعات در دست را به اشتراک می گذاریم.

ما در مورد عوامل رتبه بندی سئو و چالش در مورد درک همبستگی صحبت می کنیم، اینکه وقتی با عوامل سئو می آید ارتباط یعنی چه؟

آزانس تبلیغاتی جذابیت : آنها معمولا اصطلاحاتی مانندعوامل رتبه بندی یا مطالعه عناصر رتبه بندی یا عوامل رتبه بندی ۲۰۱۷ نامیده می شوند و تعدادی از شرکت ها آنها را حذف کردند.

اینها معمولا یک فرمت بسیار مشابه را دنبال می کنند که تعداد زیادی از نتایج جستجو را از Google، از یک کشور خاص یا گاهی از کشورهای مختلف دریافت می کنند و می گویند: “ما نتایج ۱۰۰۰۰۰ یا ۵۰۰۰۰ نتایج جستجوی Google را بررسی کردیم و در مجموعه ای از نتایج، ما به عوامل رتبه بندی زیر نگاه کردیم تا ببینیم که با رتبه بندی بالاتر چه ارتباطی دارند.

ارتباط در مطالعات SEO مانند این معمولا به این معنی است:

آزانس تبلیغاتی جذابیت : در مطالعه سئو، آنها مانند یک طرح پراکنده عمل می کنند. آنها به طور خاص مانند یک طرح پراکنده عمل نمی کنند بلکه تنها در حوزه تجسم و استفده از نتایج. سپس آنها می گویند: “خوب، لینک به دامنه های ریشه ارتباط بهتری دارند یا ارتباط با رتبه بندی های اساسی بالاتر از ۱۰ نتیجه پیوند آبی به سطح ۰٫۳۹ بود.”

در کل این جستجوها متریک رتبه بندی های بالاتر یا پایین با این سطح سازگاری ۱٫۰ ارتباط کامل پیش بینی می کنند. بنابراین، مثلا اگر به روزهایی که به حرف “ه” ختم می شوند نگاه بیندازید یا روزهایی که پشت سر هم می آیند این یک ارتباط کامل دارد زیرا همه روزهای هفته با حرف “ه” به پایان می رسد.

آژانس تبلیغاتی جذابیت : شاید این درست نباشد که هر چه بیشتر از جستجوی گوگل بازدید بگیرید، گوگل رتبه بندی بیشتری به شما می دهد. بلکه برعکس، هرچه رتبه در نتایج جستجوها بالاتر باشید، در جستجوی گوگل بازدید بیشتری دریافت خواهید کرد.

افسانه ها و واقعیت های همبستگی در SEO

همبستگی به ما نمی گوید که اتصال چگونه اجرا می شود.

جذابیت : همبستگی یا ارتباط نمی گوید که آیا عامل X روی رتبه بندی تاثیر می گذارد یا اینکه رتبه بندی بالاتر بر عامل X تاثیر می گذارد.

برای مثال تعداد اشتراک گذاری های فیس بوک را بررسی می کنیم:

آزانس تبلیغاتی جذابیت : آیا ممکن است نتایج جستجویی که در گوگل رتبه بالاتری دارند باعث اشتراک بیشتر در فیسبوک شوند زیرا توسط افراد بیشتری دیده می شود؟

ما فکر میکنیم که این ممکن است. اما نمی توان آن را اثبات کرد. این عدد لزومأ به این معنی نیست که اشتراک گذاری های فیسبوک بر نتایج گوگل تاثیر می گذارد. بلکه نتایج گوگل می تواند بر جستجوهای فیسبوک اثر بگذارد. حتی می توان عامل سومی را در برای تاثیرگذاری روی هر دوی اینها در نظر گرفت. یا می توان اینگونه نتیجه گرفت که هیچ ارتباطی بین اینها نیست و صرفأ نتیجه تصادفی است.

همبستگی به این معنی نیست که علت وجود دارد

جذابیت : به قول معروف همبستگی یا ارتباط یک نشانه و راهنمایی است .

در یک الگوریتم مانند گوگل، با هزاران ورودی رتبه بندی بالقوه، اگر شما هر متریک را در ۰٫۱ یا بالاتر مشاهده می کنید، ما فکر می کنیم که به طور کلی این یک نتیجه جالب است.

آزانس تبلیغاتی جذابیت : نه در اثبات چیزی نه به معنی اینکه یک ارتباط مستقیم وجود دارد، فقط جالب است. ارزش بررسی های بیشتر و درک و شکل دهی تئوری ها و ردشان را دارد.

همبستگی و ارتباط به ما نمی گوید سایتها و صفحه های موفقتر چه کردند که سایتها و صفحه های کمتر موفق انجام ندادند.

گاهی اوقات جالب است که دقیقا چه چیزی باعث رتبه بندی در گوگل می شود

همبستگی و ارتباط بهترین تمرین نیست.

این به معنی این نیست که رتبه ارتباط در لیست نزول پیدا کند.

همبستگی پایین به این معنی نیست که یک متریک یا تاکتیک کار نکرده است.

آزانس تبلیغاتی جذابیت : برای مثال، درصد بالایی از سایتهایی که از یک صفحه یا تاکتیک استفاده می کنند به همبستگی خیلی کم منتج می شوند.

این چه معنی می دهد؟ دو معنی می تواند داشته باشد.

  1. گوگل به عنوان یک عامل رتبه بندی کمتر از آن استفاده می کند.
  2. یا می تواند به این معنی باشد که هیچ وقت ارتباط برقرار نشده است بلکه نتیجه کاملا تصادفی و بر پایه حدس و گمان است

جذابیت : یا احتمال سومی هم وجود دارد و اینکه بسیاری از سایتهایی که جز ۱۰ تا ۳۰ و بعضی اوقات ۵۰ نتیجه جستجوی برتر گوگل هستند کلیدواژه های کلیدی را در عنوانهای خود به کار برده اند و بنابراین هیچ تفاوتی بین نتیجه جستجوی ۳۱ با نتیجه جستجوی ۱ وجود ندارد زیرا هر دو در عنوان از کلید واژه کانونی استفاده کرده اند. پس شما ارتباط بسیار کمتری بین صفحه هایی که از کلید واژه کانونی استفاده نکردند و آنهایی که استفاده کرده اند با رتبه بندی های بالاتر می بینید.

همبستگی و ارتباط منفی بدان معنی است که هرچی شما این را کمتر ببینید گرایش بیشتری برای به دست آوردن رتبه بندی های بالاتر دارید.

اختصاصی سایت جذابیت

منبع: https://moz.com/blog/seo-ranking-factors-and-correlation