نوشته‌ها

مراقبت قبل و بعد از تاتو لب

مراقبت بعد از تاتو لب (تاتوی رژ لب یا تاتوی خط لب) مراقبت های مناسب بعد از انجام تاتو رژ لب و تاتو خط لب در ثبات رنگ تاتو و جلو گیری از عفونت بسیار موثر است. توجه به نکات زیر می تواند در بدست آوردن بهترین نتیجه از تاتو بسیار موثر باشد: ۱ – […]