تلویزیون بیشترین خلاقیت را در اختیار سازنده تبلیغ قرار می دهد، تا پیام خود را بخوبی منتقل کند.

با دوربین فیلمبرداری می توانید بیننده را به هر جایی برده و تصاویر دلخواه را نمایش دهید.

مثلا می توانید بیننده را به داخل کارخانه خود برده و کیفیت تولید را به او نشان دهید.

تبلیغات در تلویزیون بلافاصله به محصول یا خدمات اعتبار خاصی می بخشد.

تبلیغ در برنامه های تلویزیونی

برنامه های مشارکتی

تیزر های بازرگانی

رپورتاژ(گزارش آگهی)